איבור

– Xtrasize הממותג ממנה נציג רפואי לקידום חי זה של התרופה, כמו גם התרופה תוכל לשולחן הרופאים ומגיעה לחולים שלך. כל העלויות שהוצאו למטרה זו יתווספו ל- MRP מהתרופה. אז, קבלו את ה- xtrasize הגנרי בזול והשתמשו בחיים. גישה טובה יותר לסריקה יזומה של האתר שלכם לד